Historia

Det var fransmän som året 1718 anlade New Orleans och läget var då perfekt för att skapa en handelsstad. Staden fick namnet La Nouvelle Orléans för att hedra Filip av Orléans som då var regent åt den omyndige Ludvig XV av Frankrike. År 1722 drabbades staden av sin första allvarliga orkan som förstörde stadens byggnader och när staden sedan återuppbyggdes användes ett strikt rutmönster som fortfarande syns i stadsdelen French Quarter. Efter sjuårskriget kom New Orleans under spansk kontroll vilket ledde till att invånarna gjorde uppror år 1768 men tyvärr slogs det ned. New Orleans har även varit drabbat av sjukdomarna gula febern, malaria och smittkoppor vilket bidragit till en mängd antal dödsfall genom historien.

Genom åren har staden även övertagits av britter, men fram till början av 1900-talet började man bygga staden på högt belägen mark vilket skyddade den. Man skapade helt nya områden där bebyggelse kunde ske genom en kombination av stora pumpar, dränering och konstgjorda levéer. Staden klarade sig dock mycket knappt under den stora översvämningen år 1927 och därav blev turismen en av stadens största inkomstbringande källor under 1900-talets senare hälft.