Ogden-muséet

Ogden-muséet är ett museum för sydlig konst med uppgift att bredda kunskapen, förståelsen och uppskattandet för den visuella konsten och kulturen av det sydländska Amerika. Detta genom sin permanenta samling konst, varierande utställningar, publikationer och forskningscentra. Museét samlar, bevarar, ställer ut, studerar och improviserar konsten från sydlandet inom ramarna för regionens historia och kultur. Museét håller öppet samtliga dagar förutom tisdag med öppningstider mellan kl 10 till 17.

Trackback from your site.

Karta